Jak vnímat binární opce v kontextu ostatních investičních nástrojů

Popularita binárního obchodování opcí předčila povědomí, které o tomto nástroji veřejnost má.

Mnoho lidí pozná binární opce prostřednictvím nabídek na obchodní systémy, které slibují velké výdělky. Do obchodování se pak pouštějí nepřipravení a neinformovaní, což nevyhnutelně nevede k očekávaným výsledkům.

Digitální opce je však třeba nejprve poznat a pochopit jejich podstatu. Na první pohled jsou sice jednoduché, protože investiční rozhodování redukují na pouhé dvě možnosti, ale jejich obchodování je podstatně složitější.

Může se zdát, že správně předpovědět, zda bude cena aktiva klesat nebo růst, je snadné, ale tento úkol je třeba vnímat z hlediska pravděpodobnosti. Protože abychom dosahovali zisků, musíme být úspěšní ve více než polovině případů. V závislosti na stanovené návratnosti se naše úspěšnost musí většinou blížit šedesáti procentům.

To samo o sobě znamená, že se binární opce až tolik neliší od ostatních investičních nástrojů. Ať už obchodujeme akcie, futures nebo měny, vždy musíme mít obchodní systém, který nám zajistí určitou statistickou výhodu. V tom jsou opce naprosto totožné.

Liší se jen čísla a způsob práce, proměnné jsou jiné a je jich méně. Technicky je testování a obchodování jednodušší, ale vytvoření ziskové obchodní strategie je zhruba stejně náročné jako u ostatních nástrojů.

Na druhé straně ale mají opce výhodu, kterou ostatní instrumenty nemají, a tou je maximální ztráta daná cenou opce. Nehrozí, že by nenadálé a skokové pohyby cen způsobily našemu účtu větší újmu, než jsme byli ochotní akceptovat při vstupu do obchodu. Z tohoto pohledu se jedná o určitou ochranu, která přijde vhod zejména začátečníkům.

Základním pravidlem investičního obchodování je totiž ochrana kapitálu a zodpovědné řízení rizika. Z těchto základů se vychází při konstrukci každé strategie. Zároveň platí, že je výše potenciálního výnosu vždy přímo úměrná riziku. Takže nelze očekávat velké zisky, pokud nebudeme při obchodování riskovat velké ztráty.

Nejbezpečnější je vždy začít obchodovat binární opce na demo účtu. Virtuální peníze umožní vyzkoušet si vše zcela bez rizika. Tím si obchodník nejlépe sám prověří všechna základní pravidla a poučky, aby ho tento způsob učení nevyšel draze na reálném účtu s vlastními penězi.

Testovací účet slouží k učení a ověřování funkčnosti strategií. Jedná se o simulátor, bez kterého se neobejdou ani zkušení obchodníci, kteří taktéž potřebují vývojové prostředí pro zdokonalování svých přístupů.

Cvičný účet by měl obchodník opouštět až ve chvíli, kdy dostatečně dlouho a s dostatečným vzorkem obchodů testoval svůj obchodní systém s očekávanými pozitivními výsledky.

Před 692 dny